Evropská muzea: Návštěvnost se vrátí na původní úroveň až v roce 2022

Počet návštěvníků muzeí byl za rok 2020 jen zlomkem čísel z předchozích let. Z výzkumu Network of European Museum Organisations vyplývá, že polovina dotazovaných v listopadu hlásila pokles mezi 25 a 75 %, dvě z deseti muzeí pak uvedla, že návštěvy poklesly o více než 75 %.

Průzkum také zjistil rozsáhlé ztráty příjmů – přibližně třetina (36 %) dotázaných ztratila více než 30 000 eur za týden, u některých se dokonce jednalo o ztráty v částkách nad 100 000 eur za týden. U většiny muzeí (60 %) byly tržby ze vstupného tou nejvíce zasaženou oblastí. Hlavním důvodem snížení návštěvnosti během znovuotevření byl dopad koronakrize na cestovní ruch, na což upozornilo 73 % respondentů. Velkým vlivem bylo podle dotázaných také přerušení školního roku (64 %) nebo strach lidí z návštěvy přeplněných prostor (54 %). Téměř polovina respondentů (45 %) očekává, že se původní návštěvnosti vrátí do září 2021, podobný podíl (40 %) si ale myslí, že se tak stane až po létě 2022. Navzdory výzvám neobdrželo 45 % muzeí žádnou nouzovou podporu od národní, regionální nebo místní vlády a 70 % očekává škrty rozpočtu v příštích dvou letech.

Společnost provedla průzkum mezi 600 muzei ze 48 zemí zejména v Evropě, a to mezi 30. říjnem a 29. listopadem 2020. Výzkum navazuje na podobný průzkum z března loňského roku, který zjistil velký pokles příjmů muzeí, kdy byla většina uzavřena z důvodu opatření. V době podzimního průzkumu byly více než dvě třetiny (68 %) dotazovaných muzeí dočasně uzavřeny.

Muzea byla nucena na současnou situaci flexibilně reagovat –⁠ 93 % respondentů zvýšilo nebo zahájilo práci alespoň v jedné digitální oblasti. Dvě třetiny (67 %) zvýšily svůj výstup na sociálních médiích a čtvrtina (24 %) začala vytvářet videoobsah.

Organizace ve zprávě požaduje, aby muzea mohla být otevřena v době, kdy „riziko individuální osamělosti jednotlivců podstatně stoupá“ a „veřejné prostory pro dialog a inspiraci jsou omezeny na minimum“. Doporučuje využít potenciál muzeí jako míst, která podporují duševní zdraví.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Všechny novinky