Zavřít

Evropské Hlavní město Kultury

Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům (většinou dvěma), která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcích a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. V současné době se považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a strukturálním změnám v daném městě.

Druhým českým městem po Praze (2000), které mělo čest nosit titul EHMK, se stala Plzeň (2015). Jejím heslem bylo Pilsen Open UP, kterým autoři demonstrovali otevřenost jako výzvu ke změně nejen vůči Evropě, ale i vůči svým obyvatelům a myšlenkám. Další české město se bude těšit z titulu v roce 2028.

 

 

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Zpráva z konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks