Zavřít

Evropské Hlavní město Kultury

Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům (většinou dvěma), která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcích a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. V současné době se považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a strukturálním změnám v daném městě.

Druhým českým městem po Praze (2000), které mělo čest nosit titul EHMK, se stala Plzeň (2015). Jejím heslem bylo Pilsen Open UP, kterým autoři demonstrovali otevřenost jako výzvu ke změně nejen vůči Evropě, ale i vůči svým obyvatelům a myšlenkám. Česká republika bude Evropské hlavní město kultury hostit znovu v roce 2028 spolu s Francií. Termín přihlášek do prvního kola výběru je stanoven na konec roku 2022, finální výběr města bude zveřejněn o rok později. Na kandidaturu se zatím připravují města Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec.