Zavřít

Evropské Hlavní město Kultury

Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům (většinou dvěma), která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcích a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. V současné době se považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a strukturálním změnám v daném městě.

Druhým českým městem po Praze (2000), které mělo čest nosit titul EHMK, se stala Plzeň (2015). Jejím heslem bylo Pilsen Open UP, kterým autoři demonstrovali otevřenost jako výzvu ke změně nejen vůči Evropě, ale i vůči svým obyvatelům a myšlenkám.

Česká republika bude Evropské hlavní město kultury hostit znovu v roce 2028 spolu s Francií. Výzva pro podání přihlášek do prvního kola výběru už byla vyhlášena, uzávěrka je v září roku 2022. Finální výběr města bude zveřejněn o rok později. Kandidaturu zatím oznámila města BrnoBroumov, České Budějovice a Liberec.

Titul EHMK pro roky 2021 – 2025

2021 – Rijeka (Chorvatsko), Galway (Irsko)
2022 – Kaunas (Litva), Esch (Lucembursko) a Novi Sad (Srbsko, kandidátská země EU)
2023 – Veszprém (Maďarsko), Timișoara (Rumunsko) a Elefsina (Řecko)
2024 – Tartu (Estonsko), Bodø (Norsko, EFTA/EEA země) a Bad Ischl (Rakousko)
2025 – Chemnitz (Německo) a Nova Gorica (Slovinsko)

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks