Evropské kulturní a kreativní průmysly po pandemii COVID-19

Kulturní a kreativní průmysly byly silně zasaženy důsledky pandemie COVID-19. Nová studie vydaná výborem Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání analyzuje prozatimní dopad krize na evropské kulturní a kreativní průmysly i strategie, které byly zatím vytvořeny na jejich podporu. Na základě analýzy doporučuje i konkrétní kroky pro znovuobnovení a posílení tohoto sektoru ve střednědobém i dlouhodobém měřítku.

Studie ke stažení '
Všechny novinky