Zavřít

Evropské kulturní a kreativní průmysly po pandemii COVID-19

Kulturní a kreativní průmysly byly silně zasaženy důsledky pandemie COVID-19. Nová studie vydaná výborem Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání analyzuje prozatimní dopad krize na evropské kulturní a kreativní průmysly i strategie, které byly zatím vytvořeny na jejich podporu. Na základě analýzy doporučuje i konkrétní kroky pro znovuobnovení a posílení tohoto sektoru ve střednědobém i dlouhodobém měřítku.

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks