Evropský rok mládeže 2022

Rok 2022 je v Evropě rokem mládeže. EU chce upozornit na to, že právě mladí lidé byli jednou ze skupin obyvatel, které covidová pandemie zasáhla nejvíce – kromě toho, že je pandemie stejně jako ostatní ovlivnila v běžném životě, museli při svém vzdělávání přejít na online výuku. Cílem je ale takové poděkovat mladým lidem za dobrovolnické aktivity, do nichž se během pandemie zapojovali.

Hlavním komunikačním kanálem této iniciativy je Evropský portál pro mládež, který soustředí všechny aktuality pro mládež a pro tvůrce politik a pracovníky s mládeží. Kromě získání informací o příležitostech v Evropě i mimo ni, zde mohou mladí evropští občané také vyjádřit svůj názor nebo si inspirovat příběhy svých vrstevníků.

Na portálu je k dispozici také mapa aktivit k Evropskému roku mládeže (ERM), kde najdete související program z celé Evropy. Tyto aktivity může do mapy zadávat úplně kdokoliv. Zkuste se tedy i vy ve své organizaci zamyslet nad tím, co pro mladé děláte, a přidejte aktivitu na mapu.

Součástí ERM je také interaktivní platforma Voice your Vision, kam mohou mladí lidé nahrát svou vlastní zvukovou zprávu a vyjádřit tak svou vizi budoucnosti, ať už se týká zaměstnanosti, inkluze, míru, bezpečnosti, změny klimatu nebo třeba duševního zdraví.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) také vyhlásil v souvislosti s ERM soutěž. Lidé ve věku od 18 do 30 let mohou zpracovat svou vizi budoucnosti Evropy v písemné eseji, nebo formou autorského videa. Výherci se mohou těšit na dvoudenní návštěvu Bruselu a účast na závěrečné konferenci ERM, která je pořádána v rámci českého předsednictví Rady EU.

Všechny novinky