Nová studie o genderové nevyváženosti v TV filmovém průmyslu v roce 2021

Evropská audiovizuální observatoř vydala studii Female professionals in film production, která přináší podrobné zhodnocení genderové nevyváženosti v evropském filmovém průmyslu. Analýza se zabývá stavem v roce 2021 a změnami od roku 2015.

Zpráva analyzuje složení klíčových pozic (režiséři, spisovatelé, producenti, režiséři, skladatelé a hlavní role) ve více než 50 000 televizních hraných filmů a epizod seriálů vyrobených v letech 2015 až 2021.

Studie mimo jiné uvádí, že podíl ženských profesionálek ​​v evropské TV hrané produkci se pohybuje od méně než 8 % (skladatelky a kameramanky) až po více než 40 % (producentky 44%, hlavní role 47%).

V roce 2021 bylo 37 % televizních hraných epizod napsáno spisovatelkami, ale pouze 22 % režírovaly ženy.

 

 

 

Celé znění studie (AJ) ' Evropská Audiovisuální Observatoř '
Všechny novinky