Výzvy Mezioborová část

V mezioborové části Kreativní Evropa podporuje kvalitní žurnalistiku, pluralitu médií a mediální výchovu a inovativní projekty zahrnující digitální technologie a mezioborovou spolupráci v rámci Innovation Labs.

Dále v rámci mezioborové části vypisuje přípravné výzvy zaměřené na nové trendy v kulturních a kreativních odvětvích nebo tematické výzvy zaměřené na některé z priorit programu (např. Nový evropský Bauhaus).

12 nalezených položek