Formulář (část B) k výzvám ke stažení

Vzhledem ke zpoždění se spuštěním možnosti podávání žádostí (online submission na portálu Funding Tenders and Opportunities) u některých výzev je možné začít připravovat hlavní část formuláře k žádosti (část B), který se vyplňuje a poté nahrává jako jedna z příloh.

-formulář je stejný pro všechny okruhy MEDIA

zeleně je vyznačeno, ke kterým okruhům se vztahují jednotlivé otázky (příp. kterých okruhů se netýkají – „n/a“, not applicable)

-je možné si vymazat otázky nevztahující se k Vašemu okruhu

Formulář najdete v příloze.

Formulář Part B '
Všechny novinky