Green Distribution Online Workshop

První ze série workshopů zaměřených na sdílení ekologických a udržitelných postupů a nápadů mezi distributory.

Europa Distribution pořádá 7. dubna od 10:00 do 13:00 první workshop (prostřednictvím Zoomu) pro distributory zaměřený na sdílení ekologických a udržitelných postupů a nápadů.

Přestože distribuce je v rámci audiovize jedním z nejzelenějších a nejudržitelnějších odvětví, i tady je potřeba sledovat dopad streamování a digitálních praktik na životní prostředí. Tento první workshop je koncipován jako brainstorming, kde budou mít všichni účastníci příležitost diskutovat, vyměňovat si a zkoumat obchodní strategie, marketingové kampaně, nástroje pro snížení emisí CO2 a opatření ke snížení znečištění v každodenní kancelářské praxi a na pracovních cestách.

Oblasti, o kterých se bude diskutovat:
• Strategie distribučních podniků (digitální propagace, vydání atd.)
• Kancelářské postupy (udržitelná elektronika, recyklace, třídění e-mailů atd.)
• Cestování (vlaky, kalkulačky CO2 pro vyrovnání emisí z letů atd.)

Zájemci o workshop jsou zváni k registraci do 25. 3. zde.

Info:

 

Všechny novinky