Hlasujte o Cenách Nového evropského Bauhausu 2024

Do 27. března můžete hlasovat o Cenách Nového evropského Bauhausu. Bylo vybráno celkem 50 finalistů z 530 předložených přihlášek. Kreativní řešení z celé Evropy mají zlepšovat život v obcích a regionech šetrným způsobem k životnímu prostředí. Iniciativa Nový evropský Bauhaus se opírá o tři základní kritéria: estetiku, udržitelnost a sounáležitost. Ocenění má motivovat místní komunity k předkládání nápadů, které k těmto kritériím přispívají.

Mezi finalisty v kategorii STRAND A – NEB Champions: Regaining a sense of belonging najdete i český Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) s projektem „Creating Places from Spaces“.

Hlasování je otevřeno všem jednotlivcům a subjektům a probíhá prostřednictvím zabezpečeného online systému. Každý může hlasovat pro dvě přihlášky v každé části (celkem pro šest projektů, které postoupily do finále). V každé části bude oceněna přihláška s největším počtem hlasů. Stejně jako v předchozích ročnících i letos jsou ceny udělovány ve čtyřech kategoriích:

  • návrat k přírodě
  • návrat k pocitu sounáležitosti
  • zaměření na nejpotřebnější místa a osoby
  • dlouhodobé uvažování nad průmyslovým ekosystémem, s přihlédnutím k životním cyklům

Hlasování je otevřeno do 27. března 2024.

Hlasujte zde '
Všechny novinky