Horizont Evropa otevřel nové výzvy pro společenské a humanitní vědy v roce 2023

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat humanitní, společenskovědní a kulturně kreativní projekty do části programu Horizont Evropa – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost Klastr 2. Náplní projektů bude výzkum sociální, ekonomické, technologické a kulturní transformace. Výsledkem mají být nové poznatky k ozdravení demokracie a ochraně kulturních hodnot.

Příležitosti k financování jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

Výzva je vypsána pro rok 2023. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. března 2023.

V souvislosti s otevřením výzvy pro rok 2023 jsou připravovány akce, které mají potenciálním předkladatelům projektů poskytnout informace a podporu. Všechny tři proběhnou online:

  • Informační den Evropské komise 17. ledna 2023. Více informací zde.
  • Partnerská burza k navázání spolupráce 18. ledna 2023. Více informací zde.
  • Hodnocení návrhů projektů „nanečisto“ 19. ledna 2023. Více informací zde (nutná přihláška do 9. ledna 2023).

Více informací na stránkách European Research Executive Agency.

Zdroj: Technologické centrum Praha

Více informací '
Všechny novinky