Horizont Evropa plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

Evropská komise zveřejnila svůj záměr vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH). Cílem je podpořit ve členských státech digitalizaci kulturního dědictví a přístup ke kulturnímu materiálu online. Tento záměr má navázat na již existující evropskou digitální platformu pro kulturní dědictví Europeanu, která zprostředkovává přes 52 milionů záznamů objektů, památek a uměleckých sbírek.

Vytváření cloudu bude vyžadovat multidisciplinární spolupráci, kdy se zapojí kulturní, kreativní i technické a technologické obory.

V roce 2023 budou proto v programu Horizont Evropa (v Klastru 2 pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost) otevřeny první výzvy, které budou k fungování cloudu a (především) technické realizaci platformy přispívat. V tuto chvíli jsou ve fázi dolaďování dvě témata týkající se společného evropského cloudu pro kulturní dědictví:

  • Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, inovační akce s cílem navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Financován bude 1 projekt.
  • Inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví, výzkumná a inovační akce s cílem navrhnout a implementovat inovativní nástroje a metody na digitalizaci viditelných a ne-viditelných charakteristik objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Financovány budou 2 projekty.

Do řešení těchto témat jsou zvány kulturní instituce, ale stejně tak zástupci přírodních a technických věd, informačních a komunikačních technologií, protože v této fázi je třeba navrhnout řešení pro úložiště a sdílení dat. Pracovní program pro období 2023-24, který tato témata definuje, bude přijat počátkem prosince 2022. V tuto chvíli je ve verzi draftu. Otevření výzev pro rok 2023 se předpokládá 10. ledna a uzavření 13. března 2023.

Zdroj: www.horizontevropa.cz

Podrobné informace '
Všechny novinky