Horizont Evropa podporuje výzkum a inovace v nové výzvě pro kulturní a kreativní průmysl

Program EU Horizont Evropa na podporu výzkumu a inovací vydal v rámci Klastru 2 – pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost novou výzvu v oblasti kulturního dědictví a kulturního a kreativního průmyslu.

Návrhy pro výzvy Výzkum a inovace kulturního dědictví a kulturních & kreativních průmyslů (Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022) by se měly zabývat kulturní rozmanitostí v Evropě, způsoby ochrany a uchování kulturního dědictví a rolí kulturních a kreativních odvětví jako důležitého ekonomického sektoru.

Podmínkou účasti jsou projekty s výzkumným a inovačním obsahem řešené min. třemi partnery ze tří členských / asociovaných zemí EU. Hlavní řešitel by měl být z prostředí výzkumu.

Důrazně se však doporučuje aktivní zapojení občanů, včetně mladých lidí, a spolupráce s kulturními a kreativními odvětvími, aby se zvýšila vědecká gramotnost občanů, zvýšila informovanost a zajistila udržitelnost přístupu.

Důraz je kladen na následující témata:

Výzva je otevřena až do 20. dubna 2022.

Více informací o Klastru 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v Horizontu Evropa poskytne národní kontakt Klára Černá, E .

Více informací '
Všechny novinky