Horizont Evropa – Společenskovědní a kulturně kreativní témata ve výzvě 2023–2024

Technologické centrum AV ČR informuje o nové výzvě programu Horizont Evropa pro oblast Kultura, kreativita a inkluzivní společnost, která se otevře pravděpodobně 14. prosince 2022. Výzkum bude zaměřen na společenské a humanitní vědy, kulturní dědictví a kulturně kreativní odvětví. Témata pro rok 2024 se otevřou 4. října 2023.

Dvě témata týkající se Evropského cloudu pro kulturní dědictví (ECCCH) se otevřou 10. ledna a uzavřou 21. září 2023.

Společenskovědní a kulturně kreativní témata, která budou do programu zařazena, procházejí posledními úpravami. Pracovní program pro oblast kultury, kreativity a inkluzivní společnosti Horizontu Evropa bude zveřejněn počátkem prosince, jeho předpokládané znění je nyní ke stažení na stránkách Evropské komise.

Evropská komise nabízí možnost již nyní pokládat dotazy k chystaným tématům. V polovině prosince na ně odpoví. Máte-li zájem témata si projít a položit dotaz, kontaktujte nejpozději do 7. prosince národní kontakt Horizontu Evropa Kláru Černou, E .

17. ledna 2023 se koná oficiální Informační den Evropské komise pro vědce a výzkumníky zajímající se o tuto výzvu. Následující den 18. ledna je vyhrazen pro partnerskou burzu. Obě akce proběhnou virtuálně.

Zdroj

Všechny novinky