IDU spouští podcastovou sérii SHOW OFF

Institut Umění – Divadelní ústav, pod než spadá Kancelář Kreativní Evropa Kultura, vydává od 11. 2. 2021 novou podcastovou sérii SHOW OFF. Tyto Audioeseje o scénických uměních v době (post)covidové vychází z mezinárodních diskuzí s odborníky i umělci zaznamenanými v rámci projektu „Zelené čtvrtky“ a věnují se změnám v oblasti scénických umění v kontextu nedávných a současných společenských událostí.

Odkaz k poslechu naleznete na https://www.showoff.cz

Podcastová série IDU SHOW OFF vychází v české a anglické jazykové mutaci a reflektuje responzi oboru scénických umění na aktuální oborová i společenská témata. Název SHOW OFF vychází z anglického předvádět se, dát vyniknout. Cílem podcastové řady je dát vyniknout tomu, o čem se v oboru hovoří a zvýraznit i to, co se teprve rodí. Jednotlivé audioeseje o scénických uměních v době (post)covidové jsou inspirovány mezinárodními diskusemi “Zelené čtvrtky” s hosty a moderátory z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků z České republiky a zahraničí, které od podzimu 2020 připravuje oddělení mezinárodní spolupráce IDU.

Hlavním tématem jednotlivých epizod je adaptace divadla, tance a nového cirkusu na dobu (post)covidovou, s níž úzce souvisí také otázky spojené s udržitelností oboru i kvality života současné civilizace. Úvodní epizoda s názvem Třetí divadelní reforma? reflektuje spojení divadla a digitality, zejména ve vztahu k pojmu přítomnosti. Teze diskuze vychází z faktu, že digitální prostředky se postupně stávají součástí divadelního jazyka. Tuto skutečnost posiluje i probíhající pandemie a související vládní omezení. Jaká je pozitivní role technologií v rámci rozvoje divadla? Jak se posouvá hranice mezi virtualitou a skutečností? O rodící se budoucnosti divadla, ve vztahu k proměnlivé současnosti přemítá filozofka, spisovatelka a novinářka Anna Luňáková.

Podcastovou sérii SHOW OFF připravuje oddělení mezinárodní spolupráce IDU. Režii cyklu zajišťuje Jiří Šimek, dramaturgii Martina Pecková Černá. Cyklus je pořádán jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a ve spolupráci s partnery z evropského projektu Create to Connect -> Create to Impact a networku Performing Arts Central Europe (PACE.V4). Podcastovou sérii lze odebírat na platformách simplecast.com, spotify.coma Apple podcasts. Na těchto platformách je dostupná také další podcastová série IDU Suflér, která se zaměřuje na potřeby, vize a strategie v kultuře a umění (připravuje Jana Návratová a Veronika Černohous).

Informace o všech podcastech vydaných IDU naleznete zde.

Podcastu SHOW OFF k poslechu zde '
Všechny novinky