IDU vyhlašuje výzvu Go and See pro umělce a kulturní pracovníky

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje IDU jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Cílem programu Go and See je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2022 vyhlášena v těchto okruzích:

 • Individuální výjezd na profesní akci v zahraničí
 • Podpora vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností
 • Účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura
 • kulturní management

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 30 tisíci Kč.

Termíny výzvy – 1. kolo 2022

 • Výzva je otevřena pro akce konané od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022
 • Uzávěrka výzvy je 7. 2. (23:59 CET).
 • Zahraniční cesty vč. tvorby propagačních materiálů a účasti na on-line konferencích a workshopech realizovaných od 1.1. 2022 do 31.12. 2022 musí být účetně ukončeny do 31. 12. 2022.
Podrobné informace '
Všechny novinky