Informační den pro dobrovolníky v oblastech kulturního dědictví a zdravého životního stylu

Zúčastněte se informačního dne, který proběhne 10. února od 10:00 do 17:30 online, a zjistěte více o výzvách Capacity Building Youth, European Youth TogetherVolunteering Teams in High Priority Areas. Událost je pořádána v rámci spolupráce programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Dobrovolnické týmy ve vysoce prioritních oblastech podporují dobrovolnickou činnosti prováděné ve skupinách mladých lidí z nejméně dvou různých zemí, kteří se spojují, aby vyjádřili solidaritu realizací krátkodobých intervencí s vysokým dopadem, které řeší společenské výzvy. Letošní prioritní oblasti jsou ochrana kulturního dědictví a podpora zdravého životního stylu.

Uzávěrka výzev je 6. dubna.

Více informací '
Všechny novinky