Informační setkání k výzvě European Remembrance – příležitost pro kulturní projekty

Evropská komise pořádá ve středu 2. února 2022 od 9.30 do 12.00 online informační setkání k výzvě European Remembrance, která je zajímavou příležitostí pro financování kulturních projektů.

Výzva European Remembrance, která je součástí evropského programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), byla otevřena na konci listopadu loňského roku a její uzávěrka je 24. března 2022. Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na připomínání rozhodujících událostí v moderních evropských dějinách, včetně příčin a důsledků autoritářských a totalitních režimů, a na zvyšování povědomí evropských občanů o jejich společné historii, kultuře, kulturním dědictví a hodnotách, a tím na zlepšení jejich porozumění Unii, jejímu původu, účelu, rozmanitosti a úspěchům a významu vzájemného porozumění a tolerance.

Pro účast na setkání je vyžadována registrace.

Informace o setkání ' Výzva European Remembrance '
Všechny novinky