Klimatické cíle EU v příručce pro kulturní manažery

Pearle* (Live Performance Europe) a EFA (European Festivals Association) vydávají praktickou příručku zabývající se právnímy předpisy EU a iniciativami v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

The Ultimate Cookbook for Cultural Managers: The EU Green Deal and Live Performance Organisations vysvětluje klimatické cíle EU a pomáhá čtenářům/kám identifikovat iniciativy relevantní pro sektor živého umění. Pomáhá tak organizacím zaměřit každodenní činnosti k dosažení cíle EU být do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem.

Více informací ' Publikace ke stažení '
Všechny novinky