Shoda na Kreativní Evropě po roce 2020

Komise uvítala politickou dohodu, které bylo dosaženo mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně nového programu Kreativní Evropa (2021–2027). Byla tak dokončena třístranná jednání a nyní se čeká na konečné schválení právních textů Evropským parlamentem a Radou.

Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, k závěru jednání uvedla: „Vítám politickou dohodu o novém programu Kreativní Evropa, který má zásadní význam pro podporu evropské kulturní rozmanitosti i konkurenceschopnosti kulturních a kreativních odvětví. Ta by měla být schopna čelit novým výzvám včetně současné pandemie a jejích důsledků.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton poznamenal: Kultura a kreativní ekosystém jsou i nadále hluboce ovlivňovány současnou krizí. Kreativní Evropa je základním nástrojem pro další digitalizaci a internacionalizaci těchto klíčových odvětví a rovněž posílí odolnost našeho mediálního a audiovizuálního průmyslu i svobodu a pluralitu médií v celé Evropské unii.“

S vyhrazeným rozpočtem ve výši více než 2,4 miliardy eur bude nový program nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, dědictví a konkurenceschopnost, a umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet a spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit současné společenské otázky a podporovat začínající umělce. Poprvé bude v rámci meziodvětvové složky podpořen sektor zpravodajských médií prostřednictvím různých opatření na propagaci mediální gramotnosti a plurality a svobody sdělovacích prostředků.

Další kroky

Implementace nového programu je plánována na začátek roku 2021. Nový program potrvá do roku 2027. Po přijetí bude dlouhodobý rozpočet EU spolu s iniciativou NextGenerationEU, která je dočasným nástrojem určeným k oživení Evropy, největším stimulačním balíčkem, jaký kdy byl z rozpočtu EU financován. 

Tisková zpráva v angličtině '
Všechny novinky