Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 proběhne 13.-14. října online konference Dobrovolnictví v kultuře a umění. Jejím cílem je nejen znovu oživit a propagovat téma dobrovolnictví v kultuře a umění, ale také představit jeho výhody těm, kteří se jím doposud nezabývali a prezentovat, jak se dobrovolnictví daří v jednotlivých regionech. Dozvíte se, jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Inspirujete se příklady dobré praxe a mnohým dalším.

Na konferenci je nutné se do 10. září registrovat zde.

Součástí konference je i dotazníkové šetření Dobrovolníci v kultuře, jehož výstupy budou na konferenci prezentovány. Prosíme vás o jeho vyplnění.

Hlavním organizátorem konference je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, partnery jsou: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura. Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Více informací '
Všechny novinky