Konference European Film Forum v Cannes online

V rámci MFF Cannes se 20. května 2022 konala konference European Film Forum.

Konference s titulem „Fostering Europe’s cultural autonomy through investment and IP exploitation: MediaInvest“  představila Media Invest – finanční nástroj, jeho záměrem je zvýšit investice do evropských audiovizuálních produkčních a distribučních společností a pomoci jim  zachovat jejich autonomii a zvýšit kapacity. Tento nástroj je spuštěn v širším kontextu InvestEU a je spravován Evropskou komisí a Evropským investičním fondem.

Záznam konference zde:

Více info zde.

Další akce Kreativní Evropy MEDIA na filmovém festivalu v Cannes 2022 viz zde.

Všechny novinky