Konzultační workshop pro tvůrce krátkých filmů

Pragueshorts Film Festival společně s Kanceláří Kreativní Evropa a vzdělávací platformou Cinergy nabízí konzultační workshop pro tvůrce krátkých filmů zaměřený na vývoj scénáře, přípravu projektu a podání žádosti na Fond.

Cílem tohoto workshopu je pomoci vybraným maximálně pěti projektům vyvinout scénář, který bude promyšlený, komplexně zvládnutý a autorsky ambiciózní tak, aby měl šanci uspět jednak v rámci žádostí na Fondu kinematografie (uzávěrka leden 2021), tedy realizován, a zároveň byl relevantní i v kontextu současné kinematografické tvorby.

Tvůrci vybraných projektů získají možnost individuálních konzultací určených k dramaturgickému vývoji scénáře. Experty budou Pavel Strnad (producent, Negativ)Olmo Omerzu (režisér), kteří mají oba na svém kontě mezinárodně oceňovaná filmová díla a také zkušenosti s produkcí krátkého filmu s festivalovými ambicemi.

Zároveň bude těchto až pět projektů moci konzultovat přípravu své žádosti na Fond kinematografie s Helenou Bendovou (pedagožka, předsedkyně Rady Fondu kinematografie).

S ohledem na vývoj pandemické situace je velice pravděpodobné, že workshop bude probíhat formou online schůzek; konzultace formální stránky žádosti s Helenou Bendovou bude probíhat písemnou formou.

Workshop je určen projektům s maximální stopáží 25 min.
Uzávěrka pro zaslání scénářů: 16. 11. 2020
Předběžný termín workshopu: 27. 11. 2020 a 17. 12. 2020

Své scénáře můžete zasílat do 16. listopadu na email: .

V těle mailu prosím uveďte následující informace a přiložte synopsi a scénář.

Název projektu:
Předpokládaná stopáž:
Autor scénáře:
Produkce:
Režie:

Přílohy:
Synopse (max.1 normostrana)
Scénář

S případnými dotazy se obracejte na email .

Všechny novinky