Kultura a kreativita jsou součástí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

Po měsících příprav a hodnocení návrhů oznámil Evropský inovační a technologický institut (EIT) vítězný tým, který bude budovat projekt EIT Culture & Creativity.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) buduje inovační kapacity Evropy již od roku 2008. Se sítí 3 000 partnerů a více než 60 inovačními centry na celém kontinentu je EIT největším inovačním institutem svého druhu. Institut podporuje dynamická celoevropská partnerství, tzv. EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs), složená z předních společností, výzkumných laboratoří a univerzit, z nichž každá se věnuje řešení naléhavých globálních problémů, od změny klimatu přes zdraví až po obnovitelné zdroje energie. EIT měl doposud osm takových inovačních partnerství.

Cílem devátého inovačního partnerství institutu EIT Culture & Creativity je posílit a transformovat evropská kulturní a kreativní odvětví a průmysly (CCSI) propojením kreativců a organizací s největší evropskou inovační sítí. Nové celoevropské partnerství může očekávat rozdělení přibližně 300 milionů eur z finančních prostředků EIT v rámci programu Horizont Evropa (účelové financování dvou nových znalostních a inovačních společenství EIT, která budou spuštěna v období financování EU 2021-2027) s možností získat další prostředky ze soukromého a veřejného sektoru.

K řešení těchto výzev vyhlásil EIT v říjnu 2021 výzvu k předkládání návrhů, v níž vyzval žadatele, aby předložili svou vizi, jak EIT Culture & Creativity změní evropské CCSI. Vítězný tým ICE – Innovation by Creative Economy tvoří 50 partnerů z 20 zemí, mimo jiné Fraunhofer-Gesellschaft (hlavní koordinátor), Philips Design, Tartu University, European Broadcasting Union a Junior Achievement Bulgaria.

Podrobné informace o plánované činnosti EIT Culture & Creativity a o vítězném týmu najdete v přiložených factsheetech.

Více informací ' EIT Culture & Creativity ' Vítězný tým '
Všechny novinky