Zavřít

Evropská muzea: Návštěvnost se vrátí na původní úroveň až v roce 2022

Počet návštěvníků muzeí byl za rok 2020 jen zlomkem čísel z předchozích let. Z výzkumu Network of European Museum Organisations vyplývá, že polovina dotazovaných v listopadu hlásila pokles mezi 25 a 75 %, dvě z deseti muzeí pak uvedla, že návštěvy poklesly o více než 75 %.

Průzkum také zjistil rozsáhlé ztráty příjmů – přibližně třetina (36 %) dotázaných ztratila více než 30 000 eur za týden, u některých se dokonce jednalo o ztráty v částkách nad 100 000 eur za týden. U většiny muzeí (60 %) byly tržby ze vstupného tou nejvíce zasaženou oblastí. Hlavním důvodem snížení návštěvnosti během znovuotevření byl dopad koronakrize na cestovní ruch, na což upozornilo 73 % respondentů. Velkým vlivem bylo podle dotázaných také přerušení školního roku (64 %) nebo strach lidí z návštěvy přeplněných prostor (54 %). Téměř polovina respondentů (45 %) očekává, že se původní návštěvnosti vrátí do září 2021, podobný podíl (40 %) si ale myslí, že se tak stane až po létě 2022. Navzdory výzvám neobdrželo 45 % muzeí žádnou nouzovou podporu od národní, regionální nebo místní vlády a 70 % očekává škrty rozpočtu v příštích dvou letech.

Společnost provedla průzkum mezi 600 muzei ze 48 zemí zejména v Evropě, a to mezi 30. říjnem a 29. listopadem 2020. Výzkum navazuje na podobný průzkum z března loňského roku, který zjistil velký pokles příjmů muzeí, kdy byla většina uzavřena z důvodu opatření. V době podzimního průzkumu byly více než dvě třetiny (68 %) dotazovaných muzeí dočasně uzavřeny.

Muzea byla nucena na současnou situaci flexibilně reagovat –⁠ 93 % respondentů zvýšilo nebo zahájilo práci alespoň v jedné digitální oblasti. Dvě třetiny (67 %) zvýšily svůj výstup na sociálních médiích a čtvrtina (24 %) začala vytvářet videoobsah.

Organizace ve zprávě požaduje, aby muzea mohla být otevřena v době, kdy „riziko individuální osamělosti jednotlivců podstatně stoupá“ a „veřejné prostory pro dialog a inspiraci jsou omezeny na minimum“. Doporučuje využít potenciál muzeí jako míst, která podporují duševní zdraví.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter