Zavřít

Podpořené české projekty

Hodnocení projektů administruje Výkonná agentura EACEA, jež je pověřená Evropskou komisí. Žádosti, které jsou kompletní a obsahují veškeré náležitosti, jsou hodnoceny experty z daných oborů z celé Evropy (projekty nehodnotí úředníci). Každý projekt je ohodnocen nezávisle dvěma experty. V případě shody se experti dohodnou na výsledném hodnocení, v případě rozdílného hodnocení vstupuje do procesu třetí hodnotitel, který se přikloní na stranu jednoho z původních expertů.

Výsledky výběrových řízení si můžete prohlédnout na stránkách Výkonné agentury na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en.

Pokud připravujete projekt a uvažujete o podání žádosti v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura, doporučujeme pročíst si krátké charakteristiky projektů, které získaly podporu v minulých letech v rámci tohoto programu. Získáte tak konkrétní představu o typu projektů podporovaných tímto programem.

Kompletní databázi podpořených projektů najdete ZDE.

 

Podpořené projekty v rámci výzev Kreativní Evropy – Kultura – STATISTIKY CZ (EUR)

výzva
počet žádostí EU
počet žádostí CZ
úspěšní žadatelé EU
úspěšní žadatelé CZ
úspěšní partneři CZ
úspěšnost žadatelů EU
Úspěšnost žadatelů CZ
granty celkem EU
granty s českou účastí
2014
spolupráce menšího rozsahu 337 11 37 2 3 10,98 % 18,18 % 8 164 720,28 eur 944 673,49 eur
spolupráce většího rozsahu 74 0 21 0 6 28,38 % 0,00 % 31 196 493,07 eur 10 210 754,80 eur
literární překlady 238 5 63 1 0 26,47 % 20,00 % 2 806 230,84 eur 99 750,00 eur
evr. platformy 24 1 5 1 3 20,83 % 100,00 % 2 286 296,80 eur 192 100,00 eur
evr. sítě 58 0 22 0 0 37,93 % 0,00 % 4 390 184,61 eur 0,00 eur
2015
spolupráce menšího rozsahu 476 10 64 1 8 13,45 % 10,00 % 11 908 945,15 eur 1 906 578,20 eur
spolupráce většího rozsahu 127 1 16 0 3 12,60 % 0,00 % 22 554 096,22 eur 4 733 999,15 eur
literární překlady 246 4 58 0 0 23,58 % 0,00 % 2 936 177,10 eur 0,00 eur
evr. platformy 47 0 3 0 0 6,38 % 0,00 % 1 455 425,56 eur 0,00 eur
evr. sítě x x x x x x x x
2016
spolupráce menšího rozsahu 404 6 51 0 0 12,62 % 0,00 % 9 847 360,77 eur 0,00 eur
spolupráce většího rozsahu 125 1 15 0 4 12,00 % 0,00 % 27 291 922,27 eur 1 420 100,00 eur
literární překlady 242 6 39 0 0 16,12 % 0,00 % 2 061 780,79 eur 0,00 eur
evr. platformy x x x x x x x x x
evr. sítě x x x x x x x x x
podpora integrace 272 2 12 0 0 4,41 % 0,00 % 2 352 965,46 eur 0,00 eur
2017
spolupráce menšího rozsahu 430 15 66 0 6 15,35 % 0,00 % 12 349 781,28 eur 984 800,22 eur
spolupráce většího rozsahu 118 4 15 0 3 12,71 % 0,00 % 23 139 789,00 eur 3 619 655,99 eur
literární překlady 227 7 33 1 x 14,54 % 14,29 % 2 017 162,89 eur 90 000,00 eur
evr. platformy 64 2 13 1 4 20,31 % 50,00 % 6 403 777,96 eur 2 500 000,00 eur
evr. sítě 66 1 28 0 x 42,42 % 0,00 %
2018
spolupráce menšího rozsahu 431 13 84 3 9 19,49 % 23,08 % 16 001 866,47 eur 1 936 597,04 eur
spolupráce většího rozsahu 99 2 17 1 5 17,17 % 50,00 % 25 452 234,59 eur 7 383 969,73 eur
literární překlady 130 3 46 0 x 35, 38 % 0,00 % 2 421 506,26 eur x
evr. platformy x x x x x x x x x
evr. sítě x x x x x x x x x
EYCH2018 77 1 29 0 0 37,66 % 0,00 %  4 759 647,58 eur  x

 

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter