Zavřít

Průzkum situace divadel v členských státech

Evropská komise vyzývá k vyplnění dotazníku „Situace divadel v členských zemích EU“. Výzkum je součástí chystané studie věnující se dopadu pandemie COVID-19 na divadelní sektor. Půjde o první komplexní studii tohoto druhu z oblasti divadla, která shromažďuje data ze všech unijních států.

Cílem dotazníku je sběr dat pokrývající různé aspekty divadelní praxe jako financování divadelních organizací, zaměstnanecké podmínky divadelních profesionálů, spolupráce v rámci sektoru i vliv pandemie COVID-19. Průzkum přispěje k rozvoji Evropské Divadelní Iniciativy, která usiluje o zvýšení podpory divadla na evropské úrovni.

Dotazník můžete do 14. 5. 2021 vyplnit zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter