Zavřít

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví (8/11/2018, Praha)

Termín kurzu

od 8. 11. 2018 18:30
do 8. 11. 2018 21:00

Místo konání

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha

Střed zájmu: PUBLIKUM se koná letos již po čtvrté, tentokrát se však tematicky zaměří na oblast památkové péče a kulturního dědictví. Naváže tak na mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, pořádanou u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví.

Práce s publikem (audience development) je prioritou programu EU Kreativní Evropa. V tomto tématu navazujeme na Střed zájmu: PUBLIKUM z let 2014, 2015 a 2017 a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM v letech 2013 a 2016, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz

 

 

Odkazy