Kulturní priority francouzského předsednictví v Evropské unii

Francie se v prvním pololetí 2022 stala předsednickou zemí Rady Evropské unie. Jaké jsou její priority v oblasti kultury?

Vzhledem k tomu, že oblast kultury byla vážně zasažena hospodářskou krizí a krizí veřejného zdraví, je nezbytné, aby se stala ústředním bodem obnovy v Evropě.

V souladu s Akčním plánem pro média a audiovizuální oblast, který Evropská komise zveřejnila v prosinci 2020, bude francouzské předsednictví prosazovat novou evropskou strategii pro kulturní a kreativní odvětví s cílem podpořit inovace v kulturní oblasti a podpořit vývozní strategie pro evropské kulturní podniky. Francouzské předsednictví se zaměří na rozvoj mezikulturních výměn v evropském prostoru, a to prostřednictvím mobility umělců a odborníků v kulturní oblasti a prostřednictvím mnohojazyčnosti v digitálním prostředí.

Kromě toho bude předsednictví věnovat pozornost evropské kulturní rozmanitosti v digitálním prostředí, a to prostřednictvím ochrany a podpory plurality médií a rozmanitosti digitálního kulturního obsahu. Bude usilovat o vytvoření evropského podpůrného fondu pro nezávislou a investigativní žurnalistiku.

Zdůrazní význam řešení nových výzev pro politiku ochrany a podpory kulturního dědictví na evropské úrovni, zejména pokud jde o úsilí o digitalizaci evropského dědictví a boj proti obchodování s kulturními artefakty.

Kulturní rozmanitost Evropské unie se projevuje také podporou mnohojazyčnosti jako klíčového faktoru mobility a dialogu. Na toto téma se zaměří fórum, které se uskuteční ve dnech 7. až 9. února 2022. Zvláštní důraz bude kladen na digitální inovace, které přispívají k usnadnění překladu, a tím i k podpoře mnohojazyčnosti.

Více informací '
Všechny novinky