V roce 2020 byl průměrný rozpočet evropského hraného filmu 2 mil EUR

Evropská audiovizuální observatoř vydala report o financování evropských hraných filmů v roce 2020.

  • Z reportu vyplývá že medián průměrného rozpočtu evropského hraného filmu určeného do kin, který byl uveden/plánován na rok 2020, byl 2,06 milionu EUR.
  • Největším zdrojem financování přitom bylo jednoznačně veřejné financování, které se podílelo 26 % na celkovém objemu, následované investicemi producentů a investicemi do vysílání, které společně tvořily 18 % celkového financování.
  • Průměrné rozpočty se však mezi zeměmi značně liší. Medián rozpočtu evropského hraného filmu pocházejícího z Francie, Německa, Itálie, Polska nebo Spojeného království (velké trhy zahrnuté do vzorku) činil v roce 2020 2,7 milionu EUR ve srovnání s 1,8 milionu EUR u hraných filmů vyrobených na středně velkém evropském trhu a 1,1 milionu EUR u hraných filmů z malých trhů.
Fiction film financing in Europe in 2020 '
Všechny novinky