Monitorovací zpráva Kreativní Evropa 2020

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2020, ve kterém kulturní a kreativní odvětví zasáhla pandemie COVID-19.

Jednotlivé kapitoly se věnují iniciativám reagujícím na pandemii, přípravě a schválení nového programu Kreativní Evropa i samotné implementaci programu v roce 2020 (MEDIA, Kultura i mezioborová část).

Zprávu si můžete stáhnout zde.

Všechny novinky