Nabídka pro producenty – Galway Film Fair

Galway Film Fair, irský filmový trh odehrávající se v rámci festivalu Galway Film Fleadh ve dnech 21. – 23. 7. 2021 online, nabízí prostřednictvím Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA vybranému českému producentovi možnost zúčastnit se trhu zdarma.

Nabídka je určena pro producenty s projekty ve vývoji a/nebo dokončenými filmy. Trh umožňuje producentům zúčastnit se předem domluvených individuálních schůzek s mezinárodními financiéry, distributory, sales agenty, zástupci filmových fondů a významnými producenty. Je vhodný především pro producenty, kteří chtějí získat přístup na trh anglofonních zemí vč. USA nebo nové kontakty.

Pokud máte o nabídku zájem, kontaktujte nás na adrese do 15. 6. 2021.

Všechny novinky