Nabídka pro producenty – online účast na Galway Film Fair

Irský filmový veletrh Galway Film Fair nabízí vybraným evropským producentům s projektem (dokončeným nebo ve vývoji) možnost zúčastnit se virtuální účasti trhu zdarma.

Galway Film Fair se koná online v rámci festivalu Galway Film Fleadh ve dnech 14. – 15. června 2023.

Nabídka je určena pro producenty s projekty ve vývoji a/nebo dokončenými filmy.

Trh umožňuje producentům zúčastnit se předem domluvených individuálních schůzek s mezinárodními financiéry, distributory, sales agenty, zástupci filmových fondů a významnými producenty. Je vhodný především pro producenty, kteří chtějí získat přístup na trh anglofonních zemí vč. USA nebo nové kontakty.

Registrace prostřednictvím e-mailu  do 25. 5. 2023.

Galway Film Fair '
Všechny novinky