NaFilM: Národní filmové muzeum se stalo partnerem podpořeného projektu MUSE.ar

Česká organizace NaFilM: Národní filmové muzeum se stala partnerem podpořeného mezinárodního projektu MUSE.ar. Společně s kolegy z Maďarska, Švédska, Belgie nebo Srbska tak vytvoří online platformu, která umožní kulturním organizacím využívat virtuální a rozšířenou realitu nebo digitální hry. Velkým úspěchem je, že projekt byl vybrán a podpořen ve velmi prestižní konkurenci.

Cílem mezinárodního projektu MUSE.ar je vytvořit online rozhraní, které umožní muzeím a památkovým objektům pracovat se svými digitálními sbírkami inovativním a smysluplným způsobem. Do vývoje pilotního programu jsou zapojeny subjekty napříč obory z oblasti kultury, kreativního průmyslu, vzdělávání a IT z Maďarska, Švédska, Belgie, České Republiky, Rakouska, Chorvatska, Srbska, Holandska, Itálie a Německa.  Kulturní instituce tak získají možnost využívat vytvořené rozhraní pro vývoj virtuální a rozšířené reality nebo digitálních her, jejichž cílem bude podpořit vzdělávací účinek i zážitek z expozice. První obsahy vzniknou na základě intenzivní spolupráce týmu umělců během rezidencí ve spojení s kurátory a eduktáry každého ze zapojených muzeí. Partnerským muzeem z České republiky je NaFilM: Národní filmové muzeum, první muzeum českého filmu, které je pro své originální zpracování a kombinaci interaktivních prvků s herními principy a vzdělávání nejlépe hodnoceným muzeem v ČR.

Projekt MUSE.ar byl podpořen v rámci mezioborové výzvy Bridging culture and audiovisual content through digital, která byla vyhlášena za účelem plánovaného vzniku Creative Innovation Lab v rámci nového programu Kreativní Evropa 2021-27. Spolu s MUSE.ar bylo ve výzvě z celkového počtu 115 žádostí podpořeno dalších 7 projektů.

 
 
Výsledky výzvy '
Všechny novinky