Druhé vydání newsletteru o udržitelnosti v kultuře KOMPOST

Newsletter Kompost nabízí inspiraci, příklady dobré praxe, novinky z domova i ze zahraničí z oblasti ochrany klimatu, wellbeingu nebo dalších témat udržitelnosti spojených s kulturou. Newsletter vydávají Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a Kancelář Kreativní Evropa Kultura.

Tématem druhého vydání je Jak pečovat o sebe i druhé a nevyhořet

Práce v kultuře by měla být posláním a radostí. Měla by, ale často není. Žijeme v době konstantního tlaku na tvořivost, sebe-aktualizaci, ale i stoupajících nároků na sebe-prezentaci a neustálou dostupnost. Kontinuální tlak na výkon a nevyhovující podmínky přinášejí stres, který může vést až k vyhoření. Pandemie covid 19 se stala předělem nejen v našich životech, ale i spouštěčem programatického obratu ke kultuře péče. Proto vám v druhém čísle Kompostu přinášíme aktuality k tématu: Wellbeing v kultuře. Bez udržitelnosti duševní nebude ani ta klimatická.

V newsletteru najdete tipy na evropskou platformu Culture for Health, rozhovor s Annou Galas-Kosil z varšavské organizace Warsaw Observatory of Culture, která na konference W♀men in Art představila projekt rezidencí umělkyň-matek nebo článek The Parable of the Irreplaceable Person (Podobenství o nenahraditelném člověku) z webu Evropské sítě kulturních center.

Více informací a registrace do newsletteru '
Všechny novinky