New European Bauhaus open call

Zajímá vás problematika bydlení a jeho proměna směrem k udržitelnosti, finanční dostupnosti a inkluzi? Zajímají vás možnosti, jak zlepšit životní úroveň obyvatel Evropy? Těmito a dalšími otázkami se zabývá mezioborový projekt Evropské komise Nový Evropský Bauhaus.

V rámci zahajovací fáze projektu byl vydán soutěžní open call pro projekty a nové nápady, které mohou tuto ambiciozní inciativu inspirovat a podílet se na jejím dalším formování. Ocenění je rozděleno do dvou oblastí:

  • New European Bauhaus Awards ocení už realizované koncepty, prototypy a řešení.
  • New European Bauhaus Rising Stars se budou věnovat konceptům a myšlenkám v různých fázích vývoje.

Ocenění budou v každé oblasti udělována v 10 kategoriích, celkově tak ze soutěže vzdejde 20 výherců. Kromě architektonických kategorií se budou ocenění udělovat i v oblasti designu, kulturního dědictví a komunitního umění:

Produkty a životní styl

Jedná se o produkty a procesy, které přispívají k udržitelnému, atraktivnímu a inkluzivnímu životnímu stylu. Může se jednat o projekty z oblasti módy, designu, nábytku ale i dalších součástí každodeního života jako například jídlo.

Záchrana a proměna kulturního dědictví

Úspěšné příklady záchrany kulturních památek, kterým byla renovací přidána další hodnota v oblasti udržitelnosti, estetiky a inkluze. Může se jednat o příkladové modely památkové ochrany, které zvýší přístupnost kulturního dědictví, nebo přestavbu infrastruktury a vysokým společenským rozměrem a nízkou uhlíkovou stopou.

Mobilizace kultury, umění a komunity

Příklady projektů, které ilustrují dopad umění na budování udržitelné komunity. Může se jednat o akce, festivaly, kulturní vystoupení, které mají výrazný společenský a komunitní potenciál.

Výherci budou oznámeni na slavnostním ceremoniálu v průběhu léta a získají finanční odměnu a zpracovaný komunikační a propagační balíček k jejich projektu.

Další informace včetně deatilního popisu všech kategorií a online přihlášky najdete na webu New European Bauhaus.

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2021

Průvodce pro přihlášení '
Všechny novinky