Norská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti hudby

Johan Halvorsen Music Festival hledá partnery mezi českými konzervatořemi a hudebními akademiemi. Součástí projetu by byli studenty*ky skladby. Momentálně jsou součástí projektu také dva festivaly. Z Francie (Festival Musique en Brionnais) a Španělska (Turin Festival).

O projektu

Festival si vybral období mezi lety 1880-1920, které je přelomem mezi kulturním dědictvím klasické hudby a modernisem. Přerod venkovské společnosti ve společnost industriální s novými zvuky a ideály. Národní romantismus, impresionismus, expresionismus, neoklasicismus a počátky současné hudby. Od stylu inspirovaného romantizovanou lidovou hudbou Johana Halvorsena, přes španělský národní romantismus Enrique Granadosa a Isaaca Albénize, po španělského impresionistu Joaquína Turina. Posledním článkem jsou pak francouzští skladatelé Debussy a Ravel, jejichž hudba se vyvíjela od impresionismu po expresionismus.

Soutěž

V rámci studenti*ky skladby napíšou nové dílo, které odkazuje k jednomu ze skladatelů – Halvorsen, Turina, Debussy, či další jejich současníci*e. Soutěže se zúčastní studenti*ky bakalářského studia, či vyšší úrovně vzdělání. Mladí skladatelé*ky zapracují odkazy a hudební historii do současného díla. Pro účely soutěže by bylo ideální utvořit porotu z hudebníků*nic a skladatelů*ek ze všech 4 zapojených zemí.

Další fází projektu je masterclass. Účinkující interpreti*ky dostanou možnost nacvičit nová díla a uvést je na koncertech v rámci festivalů. Projekt nebude probíhat jen naživo, ale také za užití digitálních technoogií. Ty umožní zapojení mezinárodního publika, streamování, nahrávání, publikování partitur citovaných i nových děl. Spolupráce mezi festivaly bude spočívat především ve sdílení hudebníků*nic a uměleckých tendencí, které festivaly obohatí. 

Všechny novinky