Nová publikace: Podpora umění a kultury na Ukrajině. Hodnoty EU a solidarita v praxi

Evropská komise právě vydala novou publikaci zaměřenou na podporu a posílení odolnosti kulturních a kreativních sektorů na Ukrajině. Publikace přináší přehled iniciativ a programů, které Evropská unie v posledních letech realizovala a upozorňuje na iniciativy a spolupráci EU zaměřené na zmírnění dopadu konfliktu na kulturu.

Tato sbírka představuje závazek EU podporovat odolnost, od strategických projektů zaměřených na řešení krize až po specializovanou odbornou přípravu pro odborníky v oblasti kulturního dědictví.

Pro více informací a ke stažení publikace navštivte webovou stránku Evropské komise.

Všechny novinky