Nová publikace Status umělce: Příspěvky k diskusi

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vydává publikaci Status umělce: Příspěvky k diskusi, která ve čtyřech kapitolách představuje řadu argumentů, příkladů konkrétních řešení a přispívá tak k aktuální diskusi o statusu umělce a umělkyně v ČR.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemích (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem Mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022 v Praze a jejíž byla Kancelář Kreativní Evropa partnerem. Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na trhu práce ČR. Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich intepretaci v rámci širšího kontextu. Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v ČR.

Status umělce, Příspěvky k diskuzi vychází jako e-publikace a lze ji bezplatně stáhnout na online knihkupectví Prospero.

 

Více informací ' Publikace ke stažení '
Všechny novinky