Nová studie o zapojení kulturního dědictví do Green Deal

Klimatická změna je bezesporu důležitým aktuálním tématem, které rezonuje i v oblasti kulturního dědictví.  Europa Nostra ve spolupráci s ICOMOS,  Climate Heritage Network a dalšími členy European Heritage Alliance zveřejnili text pojednávající o zapojení kulturního dědictví do boje za záchranu klimatu.

Text European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal“ nabízí konkrétní doporučení pro veřejnou správu i kulturní organizace působící v oblasti kulturního dědictví. Předstvauje i možné konflikty mezi památkovou ochranou a aktivitami Evropského Green Deal a přichází s možnými win-win strategiemi pro řešení těchto konfliktů.

V návaznosti na vydání této studie plánuje Europa Nostra spustit projekt Evropské platformy pro kulturní dědictví a klima, který by měl prohloubit kolektivní znalosti v této oblasti a zahrnout všechny strany zapojené do implementace doporučení do praxe. Tyto aktivity jsou vysoce relevantní i pro další evropské priority, mezi které patří například projekt Evropské komise Nový Evropský Bauhaus.

Více informací o textu a dalších aktivitách v rámci propojení Evropského Green Deal a kulturního dědictví najdete zde.

Plné znění textu ' Shrnutí textu ' Prezentace '
Všechny novinky