Zavřít

Nová studie o zapojení kulturního dědictví do Green Deal

Klimatická změna je bezesporu důležitým aktuálním tématem, které rezonuje i v oblasti kulturního dědictví.  Europa Nostra ve spolupráci s ICOMOS,  Climate Heritage Network a dalšími členy European Heritage Alliance zveřejnili text pojednávající o zapojení kulturního dědictví do boje za záchranu klimatu.

Text European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal“ nabízí konkrétní doporučení pro veřejnou správu i kulturní organizace působící v oblasti kulturního dědictví. Předstvauje i možné konflikty mezi památkovou ochranou a aktivitami Evropského Green Deal a přichází s možnými win-win strategiemi pro řešení těchto konfliktů.

V návaznosti na vydání této studie plánuje Europa Nostra spustit projekt Evropské platformy pro kulturní dědictví a klima, který by měl prohloubit kolektivní znalosti v této oblasti a zahrnout všechny strany zapojené do implementace doporučení do praxe. Tyto aktivity jsou vysoce relevantní i pro další evropské priority, mezi které patří například projekt Evropské komise Nový Evropský Bauhaus.

Více informací o textu a dalších aktivitách v rámci propojení Evropského Green Deal a kulturního dědictví najdete zde.

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks