Nová studie zkoumající odkaz Evropského roku kulturního dědictví 2018

European Journal of Cultural Management and Policy vydal novou studii What is the legacy of the European Year of Cultural Heritage? A long way from cultural policies towards innovative cultural management models zabývající se odkazem Evropského roku kulturního dědictví 2018 a jeho vlivy na management v oblasti kulturního dědictví. 

Kvalitativní výzkum zpracovává primární i sekundární data, ze kterých vyplývá, že Evropský rok kulturního dědictví 2018 byl pro sektor kulturního dědictví přínosný především v rozšíření mezioborové spolupráce s dalšími kulturními sektory.

Celá studie je k dispozici ke stažení v dlaždici pod článkem.

Studie ke stažení '
Všechny novinky