Zavřít

Nová studie zkoumající odkaz Evropského roku kulturního dědictví 2018

European Journal of Cultural Management and Policy vydal novou studii What is the legacy of the European Year of Cultural Heritage? A long way from cultural policies towards innovative cultural management models zabývající se odkazem Evropského roku kulturního dědictví 2018 a jeho vlivy na management v oblasti kulturního dědictví. 

Kvalitativní výzkum zpracovává primární i sekundární data, ze kterých vyplývá, že Evropský rok kulturního dědictví 2018 byl pro sektor kulturního dědictví přínosný především v rozšíření mezioborové spolupráce s dalšími kulturními sektory.

Celá studie je k dispozici ke stažení v dlaždici pod článkem.

Odkazy