Zavřít

Nová studie zkoumající odkaz Evropského roku kulturního dědictví 2018

European Journal of Cultural Management and Policy vydal novou studii What is the legacy of the European Year of Cultural Heritage? A long way from cultural policies towards innovative cultural management models zabývající se odkazem Evropského roku kulturního dědictví 2018 a jeho vlivy na management v oblasti kulturního dědictví. 

Kvalitativní výzkum zpracovává primární i sekundární data, ze kterých vyplývá, že Evropský rok kulturního dědictví 2018 byl pro sektor kulturního dědictví přínosný především v rozšíření mezioborové spolupráce s dalšími kulturními sektory.

Celá studie je k dispozici ke stažení v dlaždici pod článkem.

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks