Výzva #LocalMedia4Democracy pro místní média

Nový grantový program #LocalMedia4Democracy“ pro místní média je pilotní program financování médií, který vyhlásilo konsorcium partnerů: Evropská federace novinářů (EFJ), Centrum pro pluralitu médií a svobodu médií (CMPF), International Media Support (IMS) a Journalismfund Europe, program je spolufinancovaný Evropskou unií. Výzva není součástí programu Kreativní Evropa.

Cílí na místní, regionální a komunitní média, která se snaží sloužit veřejnému zájmu v oblastech tzv. „news deserts“ (zpravodajské pouště), což mohou být zeměpisné či správní oblasti nebo sociální komunity, kde je obtížné nebo nemožné získat přístup ke spolehlivým a nezávislým médiím. „News deserts“ mohou vznikat nejen tam, kde nejsou žádná média, ale také tam, kde jsou zpravodajské redakce v zajetí ekonomických, politických nebo jiných zájmů.

O podporu mohou žádat společnosti se sídlem v jedné ze zemí EU nebo týmy novinářů (fyzických osob) s trvalým bydlištěm v EU.

Uzávěrka pro podání žádosti je 28. září 2023.

#LocalMedia4Democracy ' FAQ '
Všechny novinky