Nová výzva platformy SHAPE+ je otevřena do konce dubna

SHAPE+ je nová evropská platforma pro inovativní hudební a audiovizuální umění spolufinancovaná naším programem. V příštích třech letech bude SHAPE+ podporovat výjimečné začínající talenty a propojovat je s místními komunitami a publikem prostřednictvím společných rezidenčních pobytů s mnoha uměleckými výstupy, uměleckých děl na zakázku i jednorázových prezentací a představení. Členové platformy, včetně české MeetFactory, budou kombinovat otevřenou výzvu a kurátorský výběr a každý rok vyberou seznam umělců, které podpoří. SHAPE+ navazuje na předchozí platformu SHAPE, která v letech 2015 až 2022 podpořila 336 začínajících evropských umělců a představila jejich díla na festivalech, akcích a místech v mnoha zemích Evropy i mimo ni.

Nově otevřená výzva spočívá v účasti umělců na rezidenčních pobytech, které zahrnují uměleckou spolupráci, nebo na jednorázových představeních a prezentacích, jakož i na propagačních aktivitách, vzdělávacích akcích a setkáních s umělci.

Uzávěrka výzvy je 30. dubna 2022.

Informace a přihláška '
Všechny novinky