Nová výzva pro komunitní projekty v rámci Dnů evropského dědictví 2023

Výzva European Heritage Days Stories je určena inovativním projektům lokálních komunit v Evropě. Pořádá ji Evropská komise a Rada Evropy. Komunity se mají podělit o své příběhy o evropském kulturním dědictví.

Dny evropského dědictví patří mezi nejznámější participativní kulturní události v Evropě. Během Dnů evropského dědictví otevírají své dveře tisíce památek a lokalit. Některé z nich jsou po zbytek roku pro veřejnost uzavřeny. Díky akci mohou lidé tyto památky a lokality bezplatně navštívit, dozvědět se něco nového o svém společném kulturním dědictví a stát se součástí ochrany evropského dědictví pro současné i budoucí generace.

Cílem nové výzvy je:

  • povzbudit lidi, aby se zabývali evropským kulturním dědictvím a posílili pocit sounáležitosti se společným evropským prostorem,
  • shromáždit příběhy, které umožní nahlédnout do toho, jak komunity chápou evropský rozměr dědictví,
  • identifikovat a podporovat komunity, které pracují s kulturním dědictvím v souladu s evropskými hodnotami a s dlouhodobou perspektivou spolupráce,
  • odměňovat komunity za jejich úsilí a podporovat je v dalším rozvíjení jejich příběhů,
  • motivovat a povzbuzovat komunity, držitele ocenění Evropské dědictví/Europa Nostra a pamětihodnosti s Označením Evropské dědictví (EHL) k účasti na Dnech evropského dědictví.

Všechny příběhy, které splní kritéria způsobilosti, budou zveřejněny jako příběhy Dnů evropského dědictví, propagovány na evropské úrovni a obdrží grant až do výše 10 000 eur.

Uzávěrka výzvy je 28. února 2023.

Podrobnosti ' Přihláška '
Všechny novinky