Nové studie o kulturních a kreativních odvětvích v digitálním věku

Evropská komise zveřejnila dvě studie, které mapují výzvy a příležitosti pro kulturní a tvůrčí odvětví v digitální době. Cílem obou studií je poskytnout podnikatelům v oblasti kreativity, akademickým pracovníkům, tvůrcům národních politik i tvůrcům politik EU konkrétní nápady i možnosti dalšího zkoumání.

  1. Study on Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence (AI) Technologies for the Cultural and Creative Sectors mapuje konkrétní příklady organizací využívajících umělou inteligenci v deseti kreativních odvětvích: hudba, film, videohry a imerzivní obsah, zpravodajská média/žurnalistika, literatura, architektura, muzea a kulturní dědictví, výtvarné umění, scénické umění, móda a design. Poskytuje doporučení, jak čelit výzvám v pěti oblastech, zejména přístupu k datům, přístupu k dovednostem, transparentnosti, ekosystémům spolupráce a přístupu k financím.
  2. Study on Copyright and New technologies: Copyright Data Management and Artificial Intelligence se zabývá dopadem nových technologií na kulturní a kreativní odvětví z hlediska autorských práv a je rozdělena do dvou částí. První se zabývá potenciálním využitím nových technologií ke zlepšení správy dat spojených s obsahem chráněným autorským právem a poskytuje nápady na zvýšení interoperability metadat. Druhá část se zabývá výzvami souvisejícími s autorským právem, které přináší používání umělé inteligence, včetně možných nových právních otázek souvisejících s interakcí mezi právním rámcem autorského práva a umělou inteligencí.
Více informací ' Studie 1 ' Studie 2 '
Všechny novinky