Nové výzvy projektu na podporu mobility i-Portunus v oblasti hudby a kulturního dědictví

Program i-Portunus, projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků financovaný z programu Evropské unie Kreativní Evropa, pokračuje i v následujícím roce. Hlavním cílem programu je napomoci networkingu a podnícení mezinárodní spolupráce –⁠ toho má být dosaženo prostřednictvím fyzické mobility, vzhledem k současné situaci ale také virtuální nebo kombinovanou verzí.

V prosinci již byly vyhlášeny výzvy v oblasti literárních překladů, hudby a architektury. V únoru k nim přibyla výzva pro umělce, tvůrce a kulturní profesionály pohybující se v oblasti kulturního dědictví a výzva HUDBA 2 určená znovu pro skladatele, hudebníky a zpěváky. Uzávěrka obou výzev je 15. dubna 2021, více informací najdete v detailu výzvy pro kulturní dědictví a v detailu výzvy pro hudbu.

Všechny novinky