Nový evropský Bauhaus – krásně, udržitelně a spolu

Nový evropský Bauhaus (NEB) je hnutí za vytváření estetických, udržitelných a inkluzivních míst, výrobků a služeb. Tento nový směr přináší změnu uvažování, prosazuje životní styl, v němž se snoubí design, architektura a urbanismus s udržitelností.

NEB je jeden z cílů EU, který uvádí do praxe tzv. Zelenou dohodu (Green Deal). Jak si osvojujeme hodnoty NEB u nás a na Slovensku?

Nový evropský Bauhaus (NEB) je evropské hnutí a budoucnost lokálního vývoje,“ uvedla Elisa Fereira, komisařka kohezní politiky EU, na úvod semináře, který se pro zástupce z Česka a Slovenska konal v brněnském kreativním hubu KUMST koncem června. NEB se zaměřuje na transformaci v průmyslu nábytku, módě, stavebnictví a oblastech každodenního života ve společnostech. „Cílem projektu je urychlit transformaci různých hospodářských odvětví, jako je stavebnictví a textilní průmysl, s cílem poskytnout všem občanům přístup ke zboží, které je oběhové a méně náročné na uhlík,“ uvádí se na stránkách ec.europa.eu.

NEB je proto klíčovým nástrojem pro realizaci Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je do roku 2050 dosáhnout v EU klimatické neutrality. V koncepci NEB je celá řada politických opatření a možností financování přes již existující evropské programy, jako jsou Kreativní Evropa, Horizont, Fond pro spravedlivou transformaci, program pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE, Evropský fond pro regionální rozvoj a další.

Celý příspěvek Kateřiny Přidalové, publikovaný 25. 9. 2023 na webu Kreativního Česka, najdete zde.

Všechny novinky