Nový interaktivní vyhledávač EU financování

Evropská komise spustila beta verzi nového interaktivního nástroje na vyhledávání informací o financování z EU programů pro audiovizuální a mediální odvětví.

Zahrnuje informace o různých relevantních programech EU jako jsou Kreativní Evropa, Erasmus+, Horizon Europe, InvestEU a dalších, aby audiovizuálním a mediálním společnostem pomohla najít nejvhodnější možnost financování.

Nástroj je jedním z prvních výsledků Akčního plánu EU na podporu mediálního a audiovizuálního odvětví přijatého v prosinci 2020.

Finální verze nástroje obsahující budoucí výzvy bude spuštěna po schválení EU programů pro období 2021-2027.

Komise zve všechny zainteresované strany k otestování beta verze a zaslání připomínek k nástroji do 28. května 2021 na adresu .

Více informací a odkaz na interaktivní vyhledávač najdete zde.

Všechny novinky